Sheraton Philadelphia University City Hotel
3549 Chestnut Street · Philadelphia · Pennsylvania 19104 · United States · Phone: (1)(215) 387-8000